0

ათასი ბოზი თვალი

ხალხის ის ძირითადი მასა რომელიც შენს გარშემოა კონკრეტული აქტის შესრულებისას ან რაიმეს თქმისას რომელიც არავინ უნდა გაიგოს.

რას აკეთებ ბიჭო არავინ დაგინახოს ათასი ბოზი თვალი იყურება