1

სად მიხტები

ეს სიტყვები ხშირად გვხვდება ყველა მძღოლის ლექსიკონში.ძირითადად თან მოჰყვება ხოლმე წინადადება "შენი დედა შევეცი" უმეტესად გამოიყენება ტაქსისტებისა და სამარშრუტო ტაქსების მძღლების მიმართ

-ეე ბიჭო ფრთხილად
-სად მიხტები შენი დედა შევეცი