1

სულშენი არაა??

ამ ფრაზას ხშირად გაიგონებდით ღრმა ბავშვობაში.გამოიყენებოდა რაიმე ნივთის მოსაპოვებლად მაშინ,როცა პიროვნებას არ სხვა არგუმენტი თუ რატომ უნდა გეთხოვებინათ მისთვის ეს ნივთი

აუუუ მათხოვე რა სულ შენი არაა??