0

იმისქნა

აღნიშნული სიტყვა გამოიყენება ზმინს და ხშირშემთხვევაში მასზე თანდართული არსებითი სახელის ჩასანაცვლებლად. როცა ორი ან მეტი ადამიანი ერთმანეთთან საუბრისას ამ სიტყვას იყენებს, სავარაუდოა რომ ისინი ერთმანეთს ახლოს იცნობენ და ხვდებიან რას გულისხმობენ. ასევე სიტყვას იყენებენ მაშინ, როცა არ ახსოვთ ან ენის წვერზე ადგათ ის რაც უნდა ეთქვათ.

- წავედი მე!
- იმასგექნა და მერე წასულიყავი.
- კარგი ერთსაც იმას ვიზამ და წავალ მერე.