0

ყლეოზი

დაავადებას სახელად ყლეოზი. ადამიანს ემართება უეცრად და მოულოდნელად, მაგრამ არსებობს თეორიები, რომ ადამიანი ყლეოზის სიმპტომებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ავლენს, როდესაც ეს აშკარა ხდება, დიაგნოზის გამოტანაც მარტივია.

-ბიჭო, ამ ბექას რა დაემართა ტო?
-ოჰ, მაგას ყლეოზი სჭირს შეჩემა.