ხრანტი - განმარტებები - ბიძერი
1

ხრანტი

ნახველი რომელიც დილაობით იჩენს თავს.

ბიჭო დილაობით ხრანტი შენც ამოგდის?