0

მძღნერი უდუღს და სისხლი ჰგონია

ერთი პიროვნების მიერ, მეორე პიროვნებაზედ გამოთქმული მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც სუბიექტი გამოირჩევა აქტიური მოქმედებებით ხშირად ამ ინდივიდის წარმოდგენა საკუთარ შესაძლებლობებზე ნამეტანია.

"რა გაატრაკა საქმე, მაგას ძმაო მძღნერი უდუღს და სისხლი ჰგონია"