0

ჩარუმ ჩათლახი

ბიძა კაცების მოსაფერებელი ერთ-ერთი სიტყვა.ძირითადად იყენებენ სუფრასთან, სიმთვრალის დროს.

აი, შე ჩარუმჩათლახო შენა!