1

წითელი გოჭი

ეხმიანება მარქსი-ენგელსის იდეოლოგიას. წითელი გოჭი მიანიშნებს, რომ არავინ არავისზე მეტი, და ნაკლები არარის ჩმდდშვც. ზანგი ხო არ ვარ- ის ანალოგი

მას მარტო სანდროს რატომ დაუწერეთ ათიანი წითელი გოჭი ხომ არაა? არა სანდრიკო ვაზელინიაა