1

ვიო/ბიდჟიო

აფექტურ მდგომარეობაში ფრაზა "ბიჭოს" ეფექტური შემცვლელი

-რა დედის მუტლის შეტრუსვა გინდა ბიდჟიო?
-მე რა მინდა ვიო? შენ მოგიტყნავ დედის ნიფხავს