1

ვიპი

VIP საერთაშორისოდ გავრცელებული ტერმინი, რომელიც ხაზს უსვამს თქვენ მაღალ ფენას სოციუმში(სხვა ბიჭია). ხშირ შემთხვევაში ვიპები ღებულობენ განსაკუთრებული ტიპის მომსახურებებს კავშირგაბმულობის სფეროში (მაგ მაგთიში, ვიპი ვარ ვიპი)

ვიპი( სანდრო) ვარ სუხუმსკი გამიგე დაიკოო ?