1

მიჰა ჰამოდი

ფართოდ გავრცელებული ფრაზა 50-60 წლის "ფეისბუქის" მომხმარებლებში, რომელთაც Shift S ვერ აითვისეს. ერთგვარი სექტის წევრები. ადრესატი კი- მაღალი, დაბალი , ლაშქარყმიანი ღმერთკაცია, რომლის ჩამოსვლას დაუბრუნებს ქვეყანას დედისტყვნას. მიჰა ამდროისთვის მოძღვრებას აღავლენს ევროპაში.

მიჰა ჰამოდი გვიჰველე დაგვიხსენი საზარელი ყოფისგან. დარია თუ ავდარია მიჰა მაგარია და ა.შ

0

მიჰა ჰამოდი

ქვეყანას დედა აქვს მო***ნული და საქართველოს მიჰა ჭირდება

მიჰა ჰამოდი