0

ჩუჩით მოხრჩობა

მუქარის უკიდურესი ფორმა. თავს იჩენს, როგორც გაბრაზებისას ასევე ღადაობისას. ეს ნიშნავს პენისის ჩუჩით მოხრჩობას.

ტრაკი მიაყენე ბიჭო თორე ჩუჩით მოგახრჩობ!