1

ყლის დამუშტვა

როდესაც ადამიანი ძალიან ყლეობს და მისი დამცირება პრიმიტიული სიტყვებით აღარ ჭრის და გჭირდება რაიმე ახალი ფორმა მის დასამცირებლად

უხ შენი ყლეს დაგიმუშტავ ახლა იცოდე