0

ბოლო ფასი

კლიენტის მიერ ინტრიგნულად შემოგდებული ტერმინი რომელიც მიზნად ისახავს გამყიდველზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მოახდინოს და ფულის დროზე მიღების სანაცვლოდ ღირებულებას დაუკლოს

- ამ სახლს აწერია 100 ათასი, ბოლო ფასი რაარი?
- 97
- გასაგებია, 80 ათასი მქონდა ხელზე