0

პროჭს მოუჭირა

პროჭს მოუჭირა – სიტყვათა წყობა იხმარება მაშინ, როდესაც რამდენიმე ნახალოვკელ ახალგაზრდასთან მარიხუანას ზემოქმედება კულმინაციურ მდგომარეობაშია.

რა უჭირავს, პროჭს მოუჭირა.