0

შემეცი უყლეოდ

ეს მეტისმეტად რთულადაღსაქმელი და დამაინტრიგებელი ფრაზა, მსმენელის აშკარა შეწუხებას გამოხატავს იმ თანამოსაუბრის მიმართ, რომელიც დაჟინებულად ითხოვს ან უმეორებს ობიექტს რაიმეს. ხაზი აშკარადაა გასმული, რომ თანამოსაუბრეთა შორის ინტიმური კავშირი არ შემდგარა და ეს უბრალოდ მეტაფორაა.

"დაგიბრუნებ მაგ შენ ოც ლარს, ბარემ შემეცი უყლეოდ"