1

სტყნიომსა

გამოიყენება იმ იშვიათ შემთხვევებში როდესაც ხედავთ მშვენიერ სლავ გოგონას და გნებავთ მისი შეცდენა

დევუშკა დავაი სტყნიომსა