1

ლუდზე წავა

გამოიყენება ძირითადად ირონიული ფორმით კონკრეტული ტიპის ტანისამოსის დასაკნინებლად

- ნახე შეჩემა ხო თესლი კონვერსი ავაგდე?
- ხო ლუდზე წავა რაა