0

ფიჟვი

ფიჟვი არის ქართული სიტყვა, რომლის შესახებაც მხოლოდ ერთი ინფორმაცია გვაქვს, ის არ არის ფილტვი.

ასე რო ამ კონტექსტში ვერ გამოვიყენებთ.
. -შენ უეჭველად ფიჟვების ანთება გაქვსო.