2

ჩაები

ქორწილში დამკვიდრებული ტრადიციის ვაგონში ჩაბმის შემოთავაზება. უსმენ სად მივყავართ მატარებლის ლიანდაგს და ურტყავთ წრეებს სანამ არ დაიშლებით და ჯგროდ ცეკვას არ დაიწყებთ იმ მომენტზე დაცვას რაცია რა მამაცია როგორი კაცია სახე აქვს აქცია...

დავაი სოსო ჩამები დავაიი