0

დამზადებული

დამზადება-დაორსულება.
დამზადებულია მდედრი ინდივიდი რომლის წიაღშიც შედგა სიცოცხლის წარმოქმნის ერთობ ტრივიალური აქტი რაღათქმაუნდა შედეგიანად.

როგორა ხარ ბებო ერთი წელია გათხოვდი ჯერ არა ხარ დამზადებული?