1

რავალი

სიტყვა რომელიც გამოხატავს მოქმედებას ან რაიმე ქმედებას (ზეწოლას ტვინზე)
თუ სიტყვა არ ექვემდებარება რაიმე სიტუაციას ან რაიმე მოქმედებას მაშინ იგი გამართლებული არ არის.
მას იმხელა ძალა აქვს, რომ მას შეუძლია ტვინში არსებული ყველა ნეირონი გაანადგუროს და შენი ყურადღება მიიპყროს (სიტყვა წარმოებულია დასავლეთ საქართველოში)

- ძმა, ძმა დეინახე რავალმა მანქანამ ჩეიარა ?