0

დაადება

მიზნის წარმატებით განხორციელება და წინასწარ განსაზღვრული ნივთის კანონიერი თუ არაკანონიერი გზით მითვისება

ნახე რა თესლი საათი დავიადე შეჩ !