3

შემეღრძო

ეს სიტყვა განმარტავს უკიდურესად გადების პროცესს, როცა უნივერსიტეტში სემესტრის ბოლოს საგანი შეგეტენება

რა ქენი შეჩემა ? აუ შემეღრძო მემგონი