1

გაყლეებული

ალკოჰოლის ზედოზირება

გუშინ დავლიე გაყლეებული ვიყავი