0

კაჩავი

პროცესი რომელიც თავს იჩენს შელაპარაკებისას, პროცესისათვის ძირითადად დამახასიათებელია აგრესიული არგუმენტების წამოყენება მოპაექრის მიმართ. (ასევე დასააშვება რომ, ეს პროცესი მიმდინარეობდეს მოპაქრეთა თავების ეთმანეთის მიდების პარალელურად)

-ბიჯო იმ დღეს გიოს კაჩავი ქონდა, მაგრამ "ყლე ვერავინ მოჭამა" ყველას გასცა პასუხი.
-კანეშნა მაგას ბაზარში ვინ აჯობებს.