0

მისდღემჩი

ეს სიტყვა გავრცელებულია საქართველოს დასავლეთ მხარეში. კერძოდ იმერეთში.
იყენებენ 60-70 წლის ქალბატონები.
სიტყვა გამოხატავს ადამიანის პერმანენტულ მდგომარეობას.

გამაკვირვე ახა, მისდღემჩი არ გაქვს შენ ფული.

0

მისდღემჩი

მისდღემჩი, არ ითარგმნება :)

ეგეთი რამ მისდღემჩი არ გამიკეთებია

0

მისდღემჩი

მისდღემჩი, არ ითარგმნება :)

ეგეთი რამ მისდღემჩი არ გამიკეთებია