1

შე გუშინ ჩამოთესლილო ყლეო,შენ მასწავლი უბანს?

გამოიყენება უშუალოდ არგუმენტის საწინააღმდეგოდ, როგორც დაჯმა და მუქარა. პირველად გამოყენებული იქნა კალდუნას მიერ ცხელ ძაღლში.

იმ ას ლარს ზევიდან კიდე 50 დაუმატებ და სახლში ამომიცუნცულებ დილას.