ააა? ხუინა - განმარტებები - ბიძერი
0

ააა? ხუინა

კონტრ - ატაკა
აბაროტები: ხუინა - ვირმა დაგიშხუილა

მეტკინა აააააა
ხუინააააააა!!!