0

ააა? ხუინა

კონტრ - ატაკა
აბაროტები: ხუინა - ვირმა დაგიშხუილა

მეტკინა აააააა
ხუინააააააა!!!