0

გაფორმება

ქალზე მამაკაცის სექსუალური დომინირების გამოხატვის უმაღლესი ფორმა. სექსის სინონიმი. გაფორმება ხდება მას შემდეგ, რაც კაცი ქალს გაღერძავს ან შეუდებს ან დაუბაბანებს ან გახერხავს ან გაბახავს ან გაჟიმავს და მთლიანობაში ამ პროცესებს წარმატებულად დაასრულებს. ძირითადად გამოიყენება ,,ნამიოკად" . წარმოიშვა 80-იან წლებში.

წინა საღამოს გოგოსა და ბიჭს შორის სექსუალური ცეკვის დაფიქსირებისას,მეორე დღეს შედარებით გამოცდილი მამრი ეკითხება მეორეს:
- რა ქენი, გააფორმე? აუცილებელია ქმედების რაიმე ტიპის ჟესტიკულაციით გამყარება.