0

დედამოტყნულეთი

ძალიან ცუდი, არასასიამოვნო ადგილი

აუ რა დედამოტყნულეთში მოგვიყვანე!