0

სიტყვით ვენაგლე

გამოხატავს აზრს,როდესაც პიროვნება ყვება თავისი კაჩავის ამბავს,სადაც არ იყო გამოყენებული მუშტი.

ბიჭო იცი გუშინ ის ახვარი ვნახე . პროსტა სიტყვით ვენაგლე ხელი არ აწეულა.