1

ჩარია?

კითხვა რომელსაც ძირითადად იყენებენ 10-13 წლამდე ნძრეველა მუწუკებიანი ბიჭები,ამასთანავე შემდეგი სახის კითხვები "ორი გოჭი ღორია?" "ორი ხე ტყეა?" "თხათათხათათხანია?" "ორი ზანგი ღამეა?" და ა.შ

-ჩარია?
-ჰა?
-ამომდე ყბა
(შემდეგ ისმის ისტერიკული სიცილი)