0

დახვევინება

ზმნა რომელიც გამოხატავს ადამიანის მოშორებას მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ. გამოიყენება მაშინ როცა ერთი ადამიანი გაბრაზებულია მეორეზე და ლაპარაკი აღარ უნდა მასთან.

მაგ1:გოგო იკასთან რას შვები? რავი დავახვევინე.
მაგ2: -აუ დაახვიე აღარ მომწეროო