1

ჩილავეკ პაუკი

ჩილავეკ პაუკი არის გმირი რომელიც გვჭირდება, მაგრამ არ ვიმსახურებთ. ინგლისურად გამოითქმის როგორც Adamiani Oboba. ქართულად სპაიდერ-მენი. ჩილავეკ პაუკის ზსენებას აუცილებლად მოყვება საცვენებელი ნეკა და ცერა თითის გამოზნექა და შუა და არა თითების შეზნექა

სპაიდერ მენ, სპაიდერ მენ, ნა ნა ნა ნა ნა სპაიდერ მენ