1

სპაიდერ მენი

სპაიდერ მენი არის სუპერგმირი, ინგ. "Adamiani Oboba". მასთან ასოცირდება მერი ჯეინი და სიმღერა "სპაიდერ მენ"

სპაიდერ მენ, სპაიდერ მენ, ნა ნა ნა ნა ნა სპაიდერ მენ