1

ახვარი

უტიფარი და ბოზანდარა ადამიანი, რომელიც რაღაცას ნაბოზრობს. გამოიყენება უსინდისო ადამიანის საწინააღმდეგოდ.

- მოდი აქ შე ახვარო.
- ყლეარავის გადაუღუნო.

0

ახვარი

არაბული სიტყვაა და ნიშნავს საქონელს

შე ახვარო, ანუ შე საქონელო,