4

თუ არ შეგიძლია ყურძენი ჭამე

"თუ არ შეგიძლია ყურძენი ჭამე", ამით ადამიანი მიგითეთბთ, რომ თქვენთვის დიდი დოზით ალკოჰოლის მიღება არ არის მიზანშეწონილი, გამოიყენება არაფხიზელი მდგომარეობაში არაადეკვატური ქმედების შემდეგ.
რატომ მაინც და მაინც ყურძენი?
" თუ არ შეგიძლია ყურძენი ჭამე " თავიდან ღვინით მთვრალი ადამიანების წინააღმდეგ გამოიყენებოდა

თუ არ შეგიძლია რას სხვამ წადი ყურძენი ჭამე