0

ბასოტა

ქურდული ინტერესებით გაერთიანებული ბიჭობა. ხშირად მოსდევს სიტყვა "ბლატატა", რაც მათ დაჯგუფებას უფრო აგრესიულს ხდის.

(ჩაცუცქული ბიჭების ფოტო)
აკუნა მატატა - ბასოტა ბლატატა

0

ბასოტა

დაჯგუფება, სადაც თავს მოიყრიან, დაბალი ინტელექტის მქონე არსებები. განსაკუთრებით აპასნია ღამე ბასოთასთან ახლოს გავლა.

ბასოტა მოვიდა ბაბუუ(ყლეო)