1

უ რა ჩოი ხარ

სიტყვა ,,ჩოილარის" შემოკლებული ვერსია. გამოიყენება პარტნიორის მსუბუქად დაჯმისთვის.

- აუ ბიჯო იმან დამადო.
- უ რა ჩოი ხარ.