0

სპეცზაკაზი

მარტივად ითარგმნება, თუმცა რუსულად გამოთქმულს ბევრად დიდი ეფექტი აქვზ. სპეცზაკაზი გამოიყენება ჩვეულებრივი არაფრით გამორჩეული ნივთის უპირატესობის წარმოსაჩენად.

-ეს მანქანა მწყობრშია ბრატ?
-იასნა ტო, ეს ჩვეულებრივი ოპელ ვექტრა არაა ბრატ, სპეცზაკაზია, ჯაბა იოსელიანის დაცვა დადიოდა ამით . .