1

მივარჭობდი

ოცნების ხარისხში მყოფი სიტყვა. გამოიყენება კარგი გოგოს დანახვის დროს. მოსალოდნელია წუთიერი ერექცია და დანძრევის დაუოკებელი სურვილი.

უფფფ რას მივარჭობდი ამ ტარტაროზავრს.