0

დედას დედაზე ტყნავს

გამოიყენება როგორც ზედსართავი სახელი კონკრეტული პირის ან სუბიექტის უნარ-შესაძლებლობების გასაზვიადებლად.

-ბიჭო ნახე რონალდო რას ყომარობს?! იმენა დედას დედაზე ტყნავს