0

ჩემი მამა ვამინეტე

საკუთარი სიმართლის ცხადყოფისა და დადასტურების უცნობი,თუმცა მეტად საინტერესო ფორმა.შეცდომის შემთხვევაში,განსახორციელებლად საჭიროა მოსიყვარულე მამა და სუფთა პირის ღრუ.

1. მამა ვამინეტე, თუ ვტყუოდე...
2.ეგრე იყო ჩემი მამას შევუჭამე(ალტერნატივა)