0

საქართველდებოდა

წარსულ დროში აღწერა იმ მოქმედებისა, თუ რას განიცდიდა რაიმე საგანი ან სხვა დანარჩენი,როდესაც იგი ნელ რეჟიმში,ყველასგან დამოუკიდებლად ემსგავსებოდა მოცემულ ქვეყანას.ავტორი შესაძლოა იყოს პატრიოტი დიაბეტიკი.

საქართველო საქართველდებოდა.