1

ე ბიჯო კამერა

შეძახილს საფუძველი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ჩაეყარა.
ძია კაცი გვერდით მჯდომს უბიძგებს მკლავს რომ მისი უუნარო ყბა დროებით შეაჩეროს.
ეს შეძახილი დღესაც არ კარგავს თავის ელფერს როგორც ქორწილებში ასევე დაბადების დღეებზეც.

- მაგარი ხორცია ჯონი ჰო იცი შენ
- ეუფ ართქვა ართქვა... ე ბიჯო კამერა