1

გყლირდება

აგდებული დამოკიდებულება იმ ფაქტზე,რომ ვიღაცას რაღაც ესაჭიროება(სჭირდება).ძირითადად გამოიყენებენ დამწყები იუმორისტები ან ფართო მოცულობის ცხვირის მქონე ადამიანები.

გჭირდება არა გყლირდება.