1

ყლეჩიტა

ერთი შეხედვით უცხო და ძალზედ დასაფიქრებელი სიტყვაა, მისი აზრი იმდენად ყლეურია რომ აღქმაც კი შეუძლებელია.
სიტყვა მიგვანიშნებს იმაზე რომ არსებული ჩიტი გადაშენებულია რომ ”ყლეჩიტა” არ არსებობს.
ასევე შეიძლება სიტყვამ გაფიქრებინოთ, რომ პიროვნება ჩიტივით თავისუფალი ყლეა.
შეიძლება ყლე მივამსგავსოთ ნისკარტს ხოლო ყვერები შაშვის თვალებს.

- რამაზამ გუშინ გაპურა და ყლეჩიტაობდა რაღაცეებს

ანუ რამაზა ყლეა