1

კოფე მოვხარჩოთ

შეძახილი რომელიც ნიშნავს ყავის ადუღებას.
კოფეს სხვა დატვირთვაც აქვს იგი ანონიმური სიტყვაა საძმაკაცოში.
კოფე ანუ მანაგუა, ხიმია და ა.შ.

- ძმა კოფე ჰო არ მოგვეხარჩა ?